​กิจกรรมประจำสัปดาห์


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

นายโท จินากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

นางปานจิตร บัวรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


 
​ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564    PDF นโยบายการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564.pdf

 


​ประกาศ

 เรื่อง มาตรการการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน          PDF ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf

 เรื่อง แนวทางในการรณรงค์          PDF ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf


สอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

 -


จำนวนผู้เข้าชม Web-site
web counter